Iwer eis

Responsable

Group: CG – Megan Hoffmann
ACT – Luc Engelmann
Tel: +352 621707036
Tel: +352 691166417
Beaver CC – Luc Schmit Tel: +352 621365482
Wëllefcher: CM – Megan Hoffmann Tel: +352 621707036
Scouten: CT – Luc Schmit
ACT – Emilio Navez
Tel: +352 621365482
Tel: +352 691548894
Explorer: RUE – Emilio Navez Tel: +352 691548894
Comité: CO – Pouss Blau Tel: +352 691305599
Cotisation: 35€ Foulard abegraff
 CCP: LU93 1111 7061 9939 0000 Réidener Luchsen