Programm

– Programm 2023/24 –

 

Beaver & Wellefcher Programm (September – Oktober – November)

08.09.2023 – 10.09.2023  Camp

16.09.2023  Versammlung

24.09.2023  Stand um Kropemannsfest

30.09.2023  Versammlung

07.10.2023  Montée FNEL

14.10.2023  keng Versammlung

21.10.2023  Versammlung

28.10.2023  Vakanz

04.11.2023  Vakanz

11.11.2023  Versammlung

 

Scouten & Explorer Programm (September – Oktober – November)

08.09.2023 – 10.09.2023  Camp

16.09.2023  Versammlung

23.09.2023 – 24.09.2023  Stand um Kropemannsfest

30.09.2023  Versammlung

07.10.2023  Montée FNEL

14.10.2023  keng Versammlung

21.10.2023  Versammlung / Jota-Joti

28.10.2023  Vakanz

04.11.2023  Vakanz

11.11.2023  Versammlung