Programm

Trimester – Programm 2021

 • 18.09.2021 –   Aschreiwungen
 • 25.09.2021 –  Versammelung
 • 02.10.2021 –   Versammelung
 • 09.10.2021 –   Versammelung
 • 15-17.10.2021 –   Weekend (BV/LX)
 • 15-17.10.2021 –   Jota/Joti (SC/EX)
 • 23.10.2021 –   Versammelung
 • 30.10.2021-07.11.2021 Vakanz
 • 13.11.2021 – Versammelung
 • 20.11.2021 – Sortie
 • 27.11.2021 – Versammelung
 • 04.12.2021 – Versammelung
 • 10.12.2021-12.12.2021 – Chrechtcamp mam ganze Grupp