Programm

– Programm 2022-
Beaver & Wëllefcher

 • 14.05  keng Versammlung
 • 15.05  Sixplo fir d‘ Wëllefcher
 • 21.05  Vakanz
 • 28.05  Vakanz
 • 04.06  gët nach confirméiert
 • 26.03  Versammlung
 • 11.06  Versammlung
 • 18.06 Versammlung
 • 22.06 Te Deum
 • 02.07 Versammlung + Porte ouverte
 • 10.07 Pow Wow

  Scouten & Explorer

 •  14.05  keng Versammlung
 • 21.05 – 22.05 Scouts-Camp
 • 28.05  Vakanz
 • 04.06 gët nach confirméiert
 • 11.06  Versammlung
 • 18.06  Versammung
 • 22.06 Te Deum
 • 02.07 Versammlung + Porte ouverte
 • 10.07 Pow Wow
 • 16.07-31.07 FNEL Camp Fédéral Schweden