Programm

– Programm 2023/24 –

Beaver & Wëllefcher

 • 04.02.2023 Sortie Réidener Schwemm
 • 11.02.2023   Vakanz
 • 18.02.2023  Vakanz
 • 25.02.2023 Versammlung
 • 04.03.2023 Versammlung
 • 11.03.2023 Versammlung
 • 18.03.2023 Versammlung
 • 25.03.2023 Weekend
 • 01.04.2023 Vakanz
 • 08.04.2023 Vakanz
 • 15.04.2023 Vakanz
 • 22.04.2023 Versammlung
 • 29.04.2023 Versammlung

Scouten & Explorer

 • 04.02.2023 Sortie Réidener Schwemm
 • 11.02.2023 Vakanz
 • 18.02.2023 Vakanz
 • 25.02.2023 Versammlung
 • 04.03.2023 Versammlung
 • 11.03.2023 Versammlung
 • 18.03.2023 Versammung
 • 25.03.2023 Versammlung
 • 01.04.2023 Vakanz
 • 08.04.2023 Vakanz
 • 15.04.2023 Vakanz
 • 22.04.2023 Versammlung
 • 29.04.2023 Versammlung