Scoutsgesetz an Verspriechen

D’ Scoutsgesetz ass dat wourun all Scout vun jonk bis al probéiert sech op seng Weis ze halen. Et ass Deel vun sengem Verspriechen dat en mécht ier en säin Foulard krit deen hien offiziell zu engem Member vun dësem Mouvement mécht, vum Patrullenliewen geneesou wei vun all den aneren Scoutsaktivitéiten. D‘ Scoutsgesetz ass fir Scouten keen rechtlecht Gesetz oder Zwang mee éischter eng Serie Rotschléi déi hien sou gutt wei méiglech soll an säin Liewen abannen.

Beavergesetz:

 • E Beaver ass frou.
 • E Beaver ass fläisseg.
 • E Beaver denkt un d’Natur.
 • E Beaver hëlleft iwwerall.

Wëllefchersgesetz:

 • E Wëllefche lauschtert op deen ale Wollef.
 • E Wëllefche mécht d’Aen op a spëtzt d’Oueren.
 • E Wëllefchen ass propper a seet d’Wourecht.
 • E Wëllefchen ass e gudde Komerod.
 • E Wëllefchen hëlleft wéi a wou hie kann.

Scoutsgesetz:

 • E Scout (Eng Guide) huet Disziplin.
 • E Scout (Eng Guide) ass offen a héiflech. All Scouten a Guide sinn Bridder a Schwësteren.
 • E Scout (Eng Guide) mécht säi (hiert) Bescht fir all dënnen déi a Nout sinn ze hëllefen.
 • E Scout (Eng Guide) mécht all Dag a gutt Wierk.
 • E Scout (Eng Guide) ass gutt mat den Déieren, a respektéiert d‘ Natur.
 • E Scout (Eng Guide) hëlt alles vun der gudder Säit.
 • E Scout (Eng Guide) respektéiert wat anere gehéiert.
 • E Scout (Eng Guide) ass propper u Läif a Séil; hie (si) seet a mécht näischt Schlechtes.

Verspriechen, WËLLEFCHER:

Ech versprieche, mäi Bescht ze man, fir e gudde Wëllefchen ze ginn an all Dag engem eng Freed ze man.

Verspriechen FNEL, SCOUTEN, EXPLORER A ROVER:

Ech verspriechen, mäi Bescht ze dinn, fir meng Flichten géintiwwer der Gesellschaft a mir selwer ze erfëllen,
fir no onsen Prinzipien vum Scoutissem ze liewen a fir mech mat Iech zesummen anzesetzen fir eng besser Welt.